JEOTERMAL ENERJİ İLE İLGİLİ YASA ve YÖNETMELİKLER

 

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU.doc

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ.doc

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ EKLERİ.doc

YENİLENEBİLİR ENERJİ KANUNU .doc

TURİZM BAKANLIĞI TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK.doc

SAĞLIK BAKANLIĞI KAPLICALAR YÖNETMELİĞİ.doc

 

 

 

 

 

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1263. Sokak No: 3/1 06520 Balgat-ANKARA
Tel: 0-312-473 74 35 Fax: 0-312-473 74 01 E-Mail: info@jeotermalvakfi.org.tr
2012©elittasarim