Vakfın Kuruluş Amacı

Jeotermal Enerji Vakfı; ülkemizdeki alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi çerçevesinde, zengin jeotermal kaynaklarımızın geliştirilmesi, ülke ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımı için jeotermal alanında AR-GE çalışmaları ile Sanayi - Üniversite işbirliğinin sağlanması, bu bağlamda bilimsel projeler üretilmesi, üretilen projelerin uygulama alanı bulması konusunda teknik ve ekonomik olarak destek sağlamak amacıyla kurulmuştur.

 Vakfın Faaliyetleri

 Vakıf, gayesini gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerle, bilimsel amaçlarla kurulmuş kamu ve tüzel araştırma kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerle teknik ve ekonomik işbirliği yapar. Bu amaçlı kişi ve kuruluşları bilgilendirmek maksadıyla yurt içinde ve yurt dışında alternatif enerji kaynakları konusunda sempozyum, panel ve benzeri eğitim seminerleri düzenler, faaliyet alanı ile ilgili olarak düzenlenen bu tür toplantı ve araştırma seminerlerine katılır, proje ve bildiriler sunar. Aynı zamanda vakıf alternatif enerji kaynaklarının korunarak yurt ekonomisinde ve kalkınmada kullanılması amacıyla her türlü yatırım projelerini hazırlar, bu projelerin gerçekleşmesi için teknik ve bilimsel donanımı temin eder, ekonomik ve bilimsel alanda katkıda bulunur ve gerekli gördüğünde bu projelere ortak olur.

Alternatif enerji kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla eğitim komisyonları kurar. Bu komisyonlar sektörün ihtiyacı olan kalifiye elemanların yetişmesi için imkanları ölçüsünde, yurt içinde ve yurt dışında eğitim olanakları sağlar.

 

 

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1263. Sokak No: 3/1 06520 Balgat-ANKARA
Tel: 0-312-473 74 35 Fax: 0-312-473 74 01 E-Mail: info@jeotermalvakfi.org.tr
2012©elittasarim