JEOTERMAL ENERJİ NEDİR?

Jeotermal enerji yeni, yenilebilir, çevre dostu ve yerli bir enerji kaynağımız olup, yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde, basınç altında birikmiş gaz, buhar, sıcaksu ve sıcak kuru kayaların içermiş olduğu ısı enerjisi olarak tanımlanabilir.

 

Türkiye’de yaklaşık 54.000 konut eşdeğeri jeotermal ısıtma yapılmakta, 190 adet kaplıcada jeotermal akışkanlar balneolojik amaçlı kullanılmaktadır. Şu anda jeotermal kaynak potansiyelimizin ancak %2-3’ü değerlendirilmektedir.

Jeotermal akışkanlar sıcaklıklarına göre farklı alanlarda veya birbirine entegre olmak suretiyle değerlendirilmektedir.  Jeotermal akışkanların başlıca kullanım alanları; elektrik enerjisi üretimi, merkezi ısıtma, soğutma (air-conditioning), sera ısıtması, endüstriyel amaçlı kulanım, kimyasal madde üretimi, mineral eldesi, karbondioksit, gübre, lityum, ağırsu eldesi, kaplıca maksatlı kullanım ve çok düşük sıcaklıklarda (30°C) kültür balıkçılığı olmaktadır.

 

LİNDAL DİYAGRAMI

Jeotermal Akışkanların Sıcaklıklarına Göre Kullanım Alanları

 

 

°C

 

 

 

 

 

180

Yüksek konsantrasyon solüsyonun buharlaşması,
Amonyum absorbsiyonu ile soğutma

 

 

 

 

170

Hidrojen sülfit yolu ile ağır su eldesi,
Diyatomitlerin kurutulması

 

 

 

 

160

Kereste kurutulması, balık vb. yiyeceklerin kurutulması

 

Elektrik

Doymuş

 

150

Bayer’s yoluyla aliminyum eldesi

 

Enerjisi

Buhar

 

140

Çiftlik ürünlerinin çabuk kurutulması (konservecilikte)

 

Üretimi

 

 

130

Şeker endüstrisi, tuz eldesi

 

 

 

 

120

Temiz su eldesi,
Tuzluluk oranının artırılması

 

 

 

 

110

Çimento kurutulması

 

 

 

 

100

Organik maddeleri kurutma (Yosun, et, sebze vb.),
Yün yıkama ve kurutma

 

 

 

 

  90

Balık kurutma

 

 

 

 

  80

Ev ve sera ısıtma

 

 

Sıcak

 

  70

Soğutma (alt sıcaklık sınırı)

 

Isıtma

Su

 

  60

Kümes ve ahır ısıtma

 

 

 

 

  50

Mantar yetiştirme, balneolojik banyolar

 

 

 

 

  40

Toprak ısıtma, kent ısıtması (alt sınır), sağlık tesisleri

 

 

 

 

  30

Yüzme havuzları, fermantasyon, damıtma, sağlık tesisleri

 

 

 

 

  20

Balık çiftlikleri

 

 

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1263. Sokak No: 3/1 06520 Balgat-ANKARA
Tel: 0-312-473 74 35 Fax: 0-312-473 74 01 E-Mail: info@jeotermalvakfi.org.tr
2012©elittasarim