JEOTERMAL PROJELERİN BAŞLICA AMAÇ VE GEREKÇELERİ

 Jeotermal projelerin başlıca amaç ve gerekçelerini kısaca özetleyecek olursak;

  • Hava kirliliğine kesin çözüm getirmesi (çevre kirliliğini önleme),

  • Doğal kaynakların değerlendirilmesi,

  • Yakıt ve enerji tasarrufu sağlanması,

  • Döviz tasarrufu sağlanması,

  • Alt yapı ve hizmet getirmesi (termal turizmi teşvik),

  • Ucuz ısı enerjisinin üretimi ile buna dayalı seracılık, kültür balıkçılığı ve diğer kullanımların geliştirilmesidir.

 

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1263. Sokak No: 3/1 06520 Balgat-ANKARA
Tel: 0-312-473 74 35 Fax: 0-312-473 74 01 E-Mail: info@jeotermalvakfi.org.tr
2012©elittasarim