JEOTERMAL ENERJİ ve ÇEVRE

Türkiye’nin toplam jeotermal ısı potansiyeli 31.500 MWt (5 Milyon konut eşdeğeri) dir. Bu değer aynı zamanda 9,3 Milyar USD/yıl fuel-oil eşdeğeri (30 Milyon ton/yıl), 30 Milyar m³ doğalgaz eşdeğeri ve 30 Milyon adet motorlu aracın karbondioksit emisyonun azaltılmasına eşdeğerdir.

Ülkemizde konut ısıl konforunda kullanılan yakıtlarda karbondioksit (CO2) emisyonu sera etkisine bakıldığında;

Kömür                         % 100
Petrol                          %  79
Doğal Gaz                   %  56 olup,
Jeotermal enerji     %  3 ile yok denecek kadar az ve çevre dostudur.

 

 

 

 

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1263. Sokak No: 3/1 06520 Balgat-ANKARA
Tel: 0-312-473 74 35 Fax: 0-312-473 74 01 E-Mail: info@jeotermalvakfi.org.tr
2012©elittasarim